Je wist het nog niet, maar jij hebt een moderator nodig.

Mijn klanten hebben geen behoefte aan hulp en ook niet aan advies, eigenlijk.
Ze hebben wél een probleem.
Ze geven training of coaching, werken met hun deelnemers graag ook online, en ze merken dat het inrichten en bijhouden van een goede online leeromgeving nieuwe vaardigheden van ze vergt.
Ze lopen vast in technisch gedoe in hun leeromgeving. Of ze weten dat ze er meer uit kunnen halen, maar niet hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen.

Ik ga ze niet helpen.
Ook niet adviseren.
Ik modereer.

Helpen helpt niet, advies gaat de prullenbak in

Helpen en adviseren zijn werkwoorden die je toepast op mensen. Je helpt of adviseert altijd iemand. Het is een machteloze situatie dat adviseren. Als je adviseert verdwijnt je werk jammer genoeg vaak in de la of het ronde archief. Ik weet, dat zijn mijn eigen slechte ervaringen die meepraten.

Maar ik wil wél graag van waarde zijn, “kan ik dan niet helpen?” vraag ik me dan af. Maar om hulp te aanvaarden zal die ander juist een gevoel van onmacht kunnen ervaren. Als je iemand helpt, maak je van de ander een spreekwoordelijke hulpbehoevende, op dat vlak.

Van modereren worden mijn klanten zelf wijzer

Als je een werkproces sneller, beter of betekenisvoller wilt maken is modereren de manier om dit te doen. Met samen af te spreken maatstaven, ga je kijken of het proces verbetert als je er iets aan verandert. Voor het doel van dat proces. Voor de Ontwikkelversneller is dat: om de leerervaring van deelnemers en het gemak van de trainer te verbeteren.

Het begrip modereren heeft 4 verschillende betekenissen

  1. aan inhoudelijk en redactioneel toezicht onderwerpen, met het oog op de geschiktheid van informatie voor de beoogde doelstelling
  2. beïnvloeden; specifieker technisch: de kwantitatieve waarde of sterkte van een verband tussen twee variabelen beïnvloeden
  3. minder ingrijpend of minder extreem maken; matigen, temperen, verzachten
  4. als discussiemoderator leiden of voorzitten

Bron: ensie.nl